Pod vlajkou revoluce : vzpoura na válečné lodi "Kňazi Potemkinu" : listy z deníku člena lodního revolučního komitétu Kirilla.

Kirillov, Vladimir Timofejevič; Rakovský, Křišťan
Dělnické listy, 1908. 332 s.