Pod námi planeta Země.

Remek, Vladimír; Richter, Karel
2., rozš. vyd. Naše vojsko, 1982. 281 s., obr. příl