Počtář a jiné povídky.

Baar, Jindřich Šimon
Českomoravské podniky tiskařské a vydavatelské, 1928. 256 - [I] s.
Edice: Baar, Jindřich Šimon: Sebrané spisy beletristické ; XVIII