Pochybnost.

Bartuška, Václav
Vyd. 1. Torst, 1997. 220 s.