Počátky řeckého myšlení.

Vernant, Jean-Pierre
1. vyd. Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1993. 87 s.
Edice: Oikúmené