Počátky obrozenského historismu v pražských časopisech a Mik. Ad. Voigt : příspěvek k historii protiosvícenské reakce v národním obrození.

Strakoš, Jan; Voigt, Mikuláš Adaukt
u Ladislava Kuncíře, 1929. 283, [iv] s.
Edice: Akord ; kniha 3