Počátky krásné prózy novočeské : příspěvek k literárním dějinám doby Jungmannovy.

Vodička, Felix
1. vyd. Melantrich, 1948. 366 s.
Edice: Kmen