Počátky : prósy mladosti.

Dyk, Viktor
Topič, 1919. 245 s., 1 l
Edice: Spisy Viktora Dyka ; 2