Pobočník Marie Terezie : Román.

Křenovský, Miloš
Románový deníček, 1933. 269 s.