Pobělohorské elegie : historické povídky. Pořadí první.

Beneš Třebízský, Václav
5. vyd. F. Topič, 1906. 431 s.
Edice: Vácslava Beneše-Třebízského Spisy sebrané ; díl 5