Pobělohorské elegie : historické povídky. Pořadí prvé.

Beneš Třebízský, Václav
2. vyd. F. Topič, 1893. 431 s.
Edice: Vácslava Beneše-Třebízského spisy sebrané ; díl 5