Pobělohorské elegie : historické povídky.

Beneš Třebízský, Václav
7. vyd. F. Topič, 1923. 2 sv. (431, 449 s.)
Edice: Vácslava Beneše-Třebízského spisy sebrané ; díl 5, 6