Po stupňoch bytia : rada bezradným.

Schumacher, E. F
Logos, 1985. 183 s.