Po noci svitanie : antológia súčasných afrických poviedok.

Pawliková-Vilhanová, Viera
1. vyd. Slovenský spisovateľ, 1978. 234 s.