Po jaru přišla zima, aneb, Zamyšlení nad vlastní knížkou o Chartě 77.

Kyncl, Karel; Kyncl, Ivan
Art-servis, 1990. 189 s.