Pneumatická regulace.

Vejvoda, Jiří
2., upr. vyd. SNTL, 1973. 190, [2] s.
Edice: Knižnice automatizace