Plzeňsko : národopisné oblasti : plzeňská, plasská, radnickorokycanská, hradištská (blovická), chotěšovská a stříbrská. Svazek 2, Zemědělství.

Karel, Miloslav
Národopisná společnost českoslovanská, 1938. 155 s., 2 mapky, 93 obr. na příl
Edice: Národopis lidu českoslovanského ; 5(2)