Plzeňsko : List pro vlastivědu západních Čech. Roč. 1927. (1), čís. 1.

ed. Macháček, Fridolin; ed. Lábek, Ladislav
Kroužek starožitností, 1927. 20 s.