Plzeňské pomněnky.

Schwarz, Karel; il. Votlučka, Karel
Vyd. 1. Knihovna města Plzně ve spolupráci s Pro libris, 2011. 97 s.