Plzeň : Orientační průvodce.

Rýdl, Zdeněk
2., dopln. vyd. Západočes. nakl, 1977. 94, [2] s.