Plynárenský slovník.

2., zcela přeprac. a rozš. vyd. Československý plynárenský svaz, 1990. 736 s.