Plování školní mládeže : Metodika plování : Plavecká abeceda : Příručka pro učitelstvo a spolkové cvičitele žactva a dorostu I. a II. stupně vyspělosti.

Grafnetter, František
Nakladatelství Československé obce sokolské, 1946. 38-[IV] s.