Plnost života aneb: Poznání skrytých sil v nás a jejich vývoj : Přípravná část k osvojení si potřebných sil ku magnetismu, hypnotismu a sugesci.

Sezemský, Karel
III. vydání. Edice Spirit, Karel Sezemský, . 109 s.