Plíživý převrat : globální kapitalismus a smrt demokracie.

Hertz, Noreena
1. vyd. v českém jazyce. Dokořán, 2003. 255 s.
Edice: Aliter ; sv. 12