Plexus : 2. kniha volné trilogie Růžové ukřižování.

Miller, Henry
1. vyd. ve Votobii. Votobia, 1995. 591 s.