Plemenný býk ve světle čísel.

Chyský, Václav
Sekce pro pokusnou zootechniku, 1935. 16 s.
Edice: Zprávy Zem. výzk. ústavu zootech. v Brně ; Sekce pro pokusnou zootechniku. Publ. č. 33