Plemenitba : odchov a ošetřování zvířat hospodářských : zásady, jichž šetřiti dlužno, aby zvířata, za různých vlivů přirozených a odchovaných vlastností, zdárně, rychle a účelům přiměřeně vyvíjeti se mohla.

Purghart, Richard
A. Reinwart, . 47 s.
Edice: Hospodářské knihovny ; č. 21