Plechový cirkus.

Lacina, Václav; il. Mrkvička, Otakar
Melantrich, 1945. 82 s.