Plece, na ňom hádaniek vrece ... alebo čarovná reč hádaniek

Jozef Pavlovič
Arkus, . 77