Plavba vzduchem : rozhled po dosavadních projektech a pokusech

František Oldřich Vaněk
Grada, . 109