Platové pomery a odmeňovanie pedagogických pracovníkov škôl a školských zaradení v správe národnych výborov.

Hrčka, Peter; Rybárska, Valéria; Škarohlíd, Oto
1. vyd. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1989. 403 s.