Platónův dialog Euthydémos : sborník příspěvků z platónského symposia konaného v Praze ve dnech 10.-11. listopadu 2006.

ed. Špinka, Štěpán; ed. Havlíček, Aleš
Vyd. 1. OIKOYMENH, 2007. 179 s.
Edice: Sborníky, slovníky, učební texty ; sv. 35