Platónův dialog Charmidés : sborník příspěvků z platónského symposia konaného v Praze ve dnech 11.-12. listopadu 2004.

ed. Havlíček, Aleš
Vyd. 1. OIKOYMENH, 2007. 223 s.
Edice: Sborníky, slovníky, učební texty ; sv. 32