Platónova Obrana Sókrata a Kritón s posledními kapitolami z Faidóna.

Platón; ed. Schulz, Jaroslav Gustav
Unie, 1889. xviii, 77 s.