Plátennícka pieseň : z kroniky plátenníckeho života.

Habovštiak, Anton; il. Buková, Júlia
1. vyd. Mladé letá, 1985. 250 s.