Platební styk : platební a zajišťovací instrumenty ve vnitřním a zahraničním obchodě.

Marvanová, Marie; Houda, Martin
3. rozšíř. vyd. Econ, 1995. 374 s.