Plastikové modelářství.

Šorel, Václav
2., upr. vyd. Mladá fronta, 1992. 295 s.