Plastické hmoty : určeno [také] stud. stř. všeobec. vzdělávacích škol a odb. škol.

Doležal, Vladimír
3., přeprac. a dopln. vyd. SNTL, 1977. 385, [1] s.
Edice: Řada chemické literatury