Plastické hmoty : určeno [též] žákům vyšších tříd stř. všeobec. vzdělávacích a odb. škol.

Doležal, Vladimír
2., přeprac. a dopln. vyd. SNTL, 1965. 293, [1] s.
Edice: Řada chemické literatury