Plánovanie a výstavba miest a obcí.

Svetlík, Ján
1. vyd. Alfa, 1978. 247 s.
Edice: Edícia stavebníckej literatúry