Planeta Země : dějiny naší planety od jejího vzniku po dnešek.

Sadil, Josef; Pešek, Luděk
Artia, 1970. 191 s., 40 s. obr. příl