Placení poštovním šekem v republice Československé.

Dvořák, Josef
Unie, 1922. 2 l., 98 s.