Plač za láskou.

Koyš, Pavel
1. vyd. Smena, 1984. 105 s.