Pláč koruny české, neboli, Persekuce lidu českého v letech 1868-1873.

Arbes, Jakub
2. dopl. vyd. Frant. Bačkovský, 1894. 432 s.