Pláč koruny české čili nová persekuce.

Arbes, Jakub
nákladem vlastním, v kom. knihkupectví Dr. Grégr a F. Dattel, 1870. 100 s.