Pivo v písních lidových a znárodnělých.

Zíbrt, Čeněk
Ot. Zachar, 1909. 401, 21 s.