Písně větru : deníky Lady Aesclinn Aelfraedové z Aelfraedinnsfordu = Songs of the wind : the diaries of Lady Aesclinn Aelfraed of Aelfraedinnsford.

Stoneberg Holt, Sierra Dawn; il. Satran, Vláďa
Vyd. 1. Straky na vrbě, 2012. 582 s.
Edice: Česká fantastika ; sv. 83