Písmo. Sv. 3, Pozdější věštci.

Melantrich, 1951. 427, [1] s.