Písmo, sadzba, sádzanie : Pomocné učebné texty pre štúdium na Strednom odbornom polygrafickom učilišti a Strednej priemyselnej škole grafickej v Bratislave.

Hrazdil, Jozef; Moncman, Štefan
1. vyd. Alfa, 1978. 224 s.
Edice: Edícia polygrafickej literatúry