Píseň o lásce a smrti Korneta Kryštofa Rilka.

Rilke, Rainer Maria
Primus, 1994. 62 s.